۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

کله یک جوان مشغول فیض بردن

کله یک سیبیلو با موهای مصنوعی

کله یک جوان مجذوب

کله چهار جوان با دیدگاه های متفاوت


کله یک داداچ خسته

۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

کله یک دختر غصه دار

کله یک جیغ نصفه

کله یک دماخ زیبای کچل


کله یک رفیق ناباب


کله یک مرد ریشوی بی سیبیل چشم بسته


کله یک مرد پیر زحمت کش

کله یک دختر لوس